Back
Close
 
Text Search Tool Icon

ESPESIPIKO, ESPESIPIKONG: Tagalog Text Search Tool


Search multiple terms at once by separating them with a comma. Ex: gaano, paano


*** Important: Non-members of TagalogLessons.com can search up to 8,024,827 words of sample text, however registered members have access to a larger body of sample text including 24,008,381 words. That's equivalent to 291 three-hundred page novels worth of text in Tagalog! Consider creating an account - it's 100% free and gives you access to all features of this site.***Sample text search results:

Scanning 8,024,827+ words in "" for "espesipiko, espesipikong"...  

Results found by count:  
espesipiko: 1 instances found


...mogul?
Okay, Mom?
Okay then.
Ihanda po ang proposal sa pinakamaagang kaya mo.
Kelangan ko ng espesipiko sa lalong madaling panahon.
Minamadali natin ito. Pwede kong malaman kung bakit?
Here's my card.
Sori, sir.
-Sinabi mo ba sa kanya? -Po?
-'Yong totoo. -Hin... Hindi...
Hindi po.
Wala akong pakialam sa Nanay ko....


Display count: 1

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH