Back
Close
 
Text Search Tool Icon

MAGLAMAY, NAGLAMAY, NAGLALAMAY, MAGLALAMAY: Tagalog Text Search Tool


Search multiple terms at once by separating them with a comma. Ex: gaano, paano


*** Important: Non-members of TagalogLessons.com can search up to 7,718,257 words of sample text, however registered members have access to a larger body of sample text including 23,701,811 words. That's equivalent to 287 three-hundred page novels worth of text in Tagalog! Consider creating an account - it's 100% free and gives you access to all features of this site.***Sample text search results:

Scanning 7,718,257+ words in "" for "maglamay, naglamay, naglalamay, maglalamay"...  

Results found by count:  
maglamay: 1 instances found


...ang alin mang pangarap na mahalaga at dakila ay hindi natutupad sa iisang gabi. Kinakailangang maglamay at magpakasakit, magbata at lumuha. Pinag-ibayo ni Nestor ang pagsisikap sa pag-aaral. Kung siya'y makatapos na ng karera, sa paano't paano man ay hindi na kahiya-hiyang mangibig kahit kanino. Ang titulo ay isang kalasag na malaki...


Display count: 1

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH