Back
Close
 
Text Search Tool Icon

SOSYEDAD: Tagalog Text Search Tool


Search multiple terms at once by separating them with a comma. Ex: gaano, paano


*** Important: Non-members of TagalogLessons.com can search up to 8,024,827 words of sample text, however registered members have access to a larger body of sample text including 24,008,381 words. That's equivalent to 291 three-hundred page novels worth of text in Tagalog! Consider creating an account - it's 100% free and gives you access to all features of this site.***


Possible matching dictionary entries found:   1. sosyedad  

Sample text search results:

Scanning 8,024,827+ words in "" for "sosyedad"...  

Results found by count:  
sosyedad: 1 instances found


...sa bagay ay hindi naman siya katulad ng ibang dalagang pag natatanyag na sa gitna ng palalong sosyedad ay nagkakaroon ng marungis na batik ang iwing dangal at ang angking kabanguha'y napagsasamantalahan ng ilang mapagsamantala. Si Ligaya ay hindi gayon. Habang siya ay napapasa-itaas ay lalo siyang...


Display count: 1

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH