Back
Close
 

Hello, ang pangalan ko ay Daniel. Ako ya dalawampu’t-dalawang

« Back
Message Menu
Author Photo by: danieI Rating: 0
Feb 09 2020, 12:30am CST ~ 1 week, 6 days ago. 
Hello, ang pangalan ko ay Daniel. Ako ya dalawampu’t-dalawang taong gulang. Dilaw ang paborito kong kulay. Nakakaintindi ako ng Ingles at konting Tagalog. Ako ay isinilang sa Amerika. Ang aking mga magulang ay nagmula sa Pilipinas. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong mag-aral ng Tagalog.
Reply
 
Message Menu
Author Photo TLDCAdmin Rating: 0
Feb 09 2020, 9:51am CST ~ 1 week, 6 days ago. 
@danieI Welcome!
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 28

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH
See more of TagalogLessons.com by logging in
Join for the free language discussion group, flash cards, lesson tracking and more.