Back
Close
 

Hello! My name is Donna. I am from Bobongon, Sto Tomas, Davao de

« Back
Message Menu
Author Photo by: Donna Rating: 0
Nov 19 2019, 6:31pm CST ~ 3 weeks, 4 days ago. 
Hello! My name is Donna. I am from Bobongon, Sto Tomas, Davao del Norte and I am a Beginner Filipino language student.
I am studying the Filipino language because.... I want to learn more
Reply
 
Message Menu
Author Photo akosikoneho Rating: 0
Nov 19 2019, 11:00pm CST ~ 3 weeks, 4 days ago. 
Maligayang pagdating sa aming BBS. Taga Davao po ba kayo pero hindi pa marunong magtagalog? Lumaki po ba kayo sa ibang bansa?
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 19

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH