Back
Close
 

Hello! My name is seitt. I am from Lapulapu and I am a Intermedi

« Back
Message Menu
Author Photo by: seitt Rating: 0
Jan 10 2020, 6:42am CST ~ 1 week, 6 days ago. 
Hello! My name is seitt. I am from Lapulapu and I am a Intermediate Filipino language student.
 
Forum Image
 
I am studying the Filipino language because my Pinay girlfriend Mercy and I intend to move to Bataan later on this year, and Tagalog is the language of Bataan.
Reply
 
Message Menu
Author Photo akosikoneho Rating: 0
Jan 10 2020, 8:56am CST ~ 1 week, 6 days ago. 
Tagalog din ang wika ng buong kapuluan, kaso naiintindihan ka namin. Ibig sabihin, isang bagay ng katagalugan ang bataan. Diyan sa Lapu-Lapu, Cebuano ang ginagamit niyong wika kapag nasa bahay lang.
 
Message Menu
Author Photo seitt Rating: 0
Jan 10 2020, 8:22pm CST ~ 1 week, 5 days ago. 
Salamat sa komentaryo mo. Bisaya ay ang wika ng kasintahan ko, at gusto mong matuto ng Bisaya pero una sa lahat kailangan kong matuto ng Tagalog kasi pambansang wika at kasi ang Tagalog ay ang wika ng Bataan.
 
Post a Reply»
« Back to Main Page
Views: 2

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH