Back
Close
 

Kamusta, Pags9 ako. Nag-papractice yung wikang Filipino la kasi

« Back
Message Menu
Author Photo by: Pags9 Rating: 0
Feb 04 2020, 9:33pm CST ~ 2 weeks, 4 days ago. 
Kamusta, Pags9 ako. Nag-papractice yung wikang Filipino kasi gusto kong mag-Tagalog, at sana bumalik sa Pilipinas balang araw, so...I might need it!
Reply
 

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH