Back
Close
 

angilan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word angilan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word angilan:


angilan  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to snarl at; to growl at


Verb conjugations of angilan:

Focus:  Locative / Directional Focus Icon Locative   Root: angilConjugation Type: -An
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
angilan  Play audio
Past:
inangilan  
Present:
ináangilan  
Future:
áangilan  
Verb family:  umangil ,  
angilan
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Angilan Example Sentences in Tagalog: (9)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Tumakbó ang batáng lalaki nang angilan siyá ng aso
The boy ran when the dog snarled at him.
Sigawán at angilan mo si Brando para takutin siyá
Yell and growl at Brando to scare him.
Inangilan ka ba ni Brownie nang dumatíng ka
Did Brownie snarl at you when you arrived?
Inangilan ni Roy ang mga kaaway niyá
Roy snarled at his enemies.
Ináangilan silá ng ináng aso
The mother dog is snarling at them.
Tumahimik ka lang kapág ináangilan ka ni Sandra. 
Just shut up when Sandra nags you.
Ináangilan akó ni na para bang galít siyá sa akin
Kara screamed at me as if she were mad at me.
Áangilan akó ng nobya ko mamayâ
My girlfriend will nag me later.
Áangilan ka ni Lars kapág nakita ka niyá
Lars will snarl at you when she sees you.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce angilan:

ANGILAN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:12057]
Related Filipino Words:
angilumangil
Related English Words:
snarlsnarlssnarledsnarlinggrowlgrowlsgrowledgrowling
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH