Back
Close
 

babae

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word babae in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word babae:


babae  Play audioSave to Flash Cards
[noun]  woman; lady; female

Root: babae
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Babae Example Sentences in Tagalog: (18)
Click / tap any word to see a literal translation.
Babae si Mary.
Play audio Play audio
 
Mary is a woman.
Titser ang babae
The woman is a teacher.
Matalino ang babae
The woman is smart.
Anó ang sinabi ng matandáng babae sa mga nagsísilbí?
Play audio Play audio
 
What did the old woman say to those serving?
Makákaharáp ni Nanay ang magiging manugang na babae.
Play audio Play audio
 
Mom will meet her future daughter-in-law.
Inagaw ng lalaki ang bag ng babae.
Play audio Play audio
 
The man snatched the bag of the woman.
Ang matandáng babae ang nagpápatakbó ng tindahan
The old woman runs the store.
Nabanggâ ng humaharurot na kotse ang matandáng babae
The speeding car hit the old woman.
Sino yung babaeng kumausap sa iyó
Who is that woman who talked to you?
Ilán ang binilí ng babae
How many did the woman buy?
Kinumpirmá ng babae kung sino ang nanakit sa kaniyá
The woman confirmed the person who hurt her.
Kinatawán si Josie noón bilang pínakamagandáng babae ng bayan
Josie was represented before as the town's most beautiful woman.
Nilagnát ang anák na babae ni Aling Lydia. 
Aling Lydia's daughter had fever.
Minsan siyáng tinagurián bilang pinakamabilís na babae sa Asya
She was once hailed as the fastest woman in Asia.
Ipinagtanggól ng batang abugado ang matandáng babae
The young lawyer defended the old woman.
Alternate spelling(s):
babai, babaye
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce babae:

BABAE AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:18147]
Related Filipino Words:
babaerokababaihanbinabaébatang babaepambabaekílos-babaekabataan ng babae
Related English Words:
womanfemalelady
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
babaeng
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES