Back
Close
 

balita

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word balita in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word balita:


bali  Play audioSave to Flash Cards
[noun]  news; report; heard news

Root: balita
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Balita Example Sentences in Tagalog: (15)
Click / tap any word to see a literal translation.
Nilinaw ng mámamahayág na walâ siyáng kiníkilingan sa kaniyáng bali
The journalist clarified that he had no bias in his report.
Ayaw niyáng makatanggáp ng masamáng bali
She doesn't like to receive a bad news.
Bali ko, susulatin mo raw ang iskríp
I heard you will be writing the script.
Bali ko, kumanâ sa finals si Issa.
Play audio Play audio
 
I heard that Issa performed well in the finals.
Tinutukoy sa bali ang pagkákakilanlán ng mágnanakaw
The news is revealing the identity of the thief.
Nagkákalát ka ng mga pekeng balita
You are spreading fake news.
May kailangan akóng ihayág sa inyóng bali
There's news that I should announce to you.
Kailangan mong magpahayág ng magandáng bali
You need to deliver a good news.
Nagulat ang matandáng babae sa bali
The old woman was startled by the news.
Maaasár ka kapág nalaman mo ang masamáng bali
You'll be furious when you hear the bad news.
Kakalat ang bali sa buóng bansâ
The news will spread all over the country.
Ayon sa bali magmámahál na namán ang presyo ng gasolina
According to the news the price of gasoline will go up again.
Sino sa inyó ang nagbasá ng bali kaninang umaga
Who among you read the news this morning?
Bali ko magtatayô ng dormitoryo na malapit sa páaralán namin
I heard that they will put up a dormitory near our school.
May nakalabás na balitang ikinasál silá nang lihim
News leaked out that they had a secret wedding.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce balita:

BALITA AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:1740]
Related Filipino Words:
balítang-kutseroibalimabalitaanbalitaantagapagbalimagbalimakabalipágbabali
Related English Words:
newsreportheardheard news
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
balitang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES