Back
Close
 

hulaan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word hulaan in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word hulaan:


hulaan  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to guess something; to predict something


Verb conjugations of hulaan:

Root: hulaConjugation Type: -An
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
hulaan  Play audio
Past:
hinulaan  Play audio
Present:
hinúhulaan  Play audio
Future:
húhulaan  Play audio
Verb family:  humu ,  
hulaan
,  mahulaan ,  manghu
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Hulaan Example Sentences in Tagalog: (28)
Click / tap any word to see a literal translation.
Hulaan mo ang nawáwalang pandi sa sumúsunód na pahayág.
Play audio Play audio
 
Guess the missing verb in the following statements.
May kakayahán si Ruby na hulaan ang mangyayari sa hináharáp.
Play audio Play audio
 
Ruby has the ability to foretell future events.
Hinulaan niyáng mananalo si Samantha sa sasalihang patímpalák.
Play audio Play audio
 
He predicted that Samantha would win the contest.
Húhulaan ko kung sino ang mananalo sa karera.
Play audio Play audio
 
I will predict who will win the race.
Húhulaan ninyó kung sino ang súsunód na kákantá.
Play audio Play audio
 
You'll guess who will sing next.
Layunin ng teknolohiyang itó na hulaan ang direksiyón ng bagyó
This technology aims to chart the movement of a typhoon.
Hulaan mo kung sino ang daratíng sa hapunan
Guess who's coming to dinner.
Mahirap hulaan kung saán siyá nanggaling
It's difficult to surmise where she came from.
Hinulaan ni Gazini ang kalálabasán ng kompetisyón
Gazini predicted the outcome of the competition.
Paano mo hinulaan na diláw ang paborito kong kulay
How did you guess what yellow is my favorite color?
Nakita at hinulaan ni Maika ang pagtataksíl ni Rico. 
Maika saw and predicted Rico's infidelity.
Iláng beses nang hinulaan ni Bebang ang pagbagsák ni Rodrigo. 
Bebang has predicted Rodrigo's downfall several times.
Hinulaan ng albularyo na hindî na bubuti ang kalagayan ni Salvador. 
The quack doctor predicted that Salvador would improve no further.
Hinuhulaang lílindól nang malakás sa Davao sa súsunód na buwán
It is predicted that a strong earthquake will hit Davao next month.
Hinuhulaang mas úunlád pa ang bansâ sa súsunód na taón
It is predicted that the country's economy will further improve next year.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce hulaan:

HULAAN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:24570]
Related Filipino Words:
humanghuhumupanghuhumanghuhumahulaan
Related English Words:
guessguessesguessedguessingpredictpredictspredictedpredicting
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES