Back
Close
 

kanyang

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word kanyang in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word kanyang:


kanyángSave to Flash Cards
[noun]  swagger; swaying

Root: kanyang
String frequency indicator:

Very Frequent
This string is used much more frequently in formal content than casual content.?

Example Sentences Available Icon Kanyang Example Sentences in Tagalog:

User-submitted Example Sentences (50):
User-submitted example sentences from Tatoeba who have self reported as being fluent in Tagalog.
Tom ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2749838 Tatoeba user-submitted sentence
His name's Tom.


Mataas ang kanyang sweldo.
Tatoeba Sentence #3086360 Tatoeba user-submitted sentence
She gets a high salary.


Maliwanag ang kanyang kwarto.
Tatoeba Sentence #2428030 Tatoeba user-submitted sentence
His room was brightly lit.


Bulag ang kanyang isang mata.
Tatoeba Sentence #2762108 Tatoeba user-submitted sentence
He is blind in one eye.


Sinamahan siya ng kanyang ina.
Tatoeba Sentence #4003182 Tatoeba user-submitted sentence
She was accompanied by her mother.


Dinala niya ang kanyang libro.
Tatoeba Sentence #5361368 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Dinala niya ang kanyang aklat.
Tatoeba Sentence #5361367 Tatoeba user-submitted sentence
She took her book.


Siya ay namatay sa kanyang kama.
Tatoeba Sentence #2803229 Tatoeba user-submitted sentence
He died in his bed.


Sinara niya ang kanyang mga mata.
Tatoeba Sentence #2946499 Tatoeba user-submitted sentence
He closed his eyes.


Bawal ang aso sa kanyang siyudad.
Tatoeba Sentence #5822456 Tatoeba user-submitted sentence
Dogs are not allowed in his city.


May akses ako sa kanyang laybrari.
Tatoeba Sentence #1859739 Tatoeba user-submitted sentence
I have access to his library.


Talagang kakaiba ang kanyang ilong.
Tatoeba Sentence #4444158 Tatoeba user-submitted sentence
His nose is totally different.


Nainggit siya sa kanyang pamumuhay.
Tatoeba Sentence #1789461 Tatoeba user-submitted sentence
He was envious of her way of living.


Inalis niya siya sa kanyang alaala.
Tatoeba Sentence #1820567 Tatoeba user-submitted sentence
She removed him from her memory.


Tinitigan niya ang kanyang mga kuko.
Tatoeba Sentence #3033165 Tatoeba user-submitted sentence
She stared at her nails.


Pinagaling ng araw ang kanyang kulay.
Tatoeba Sentence #1704488 Tatoeba user-submitted sentence
The sunshine improved his color.


Ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya.
Tatoeba Sentence #2794665 Tatoeba user-submitted sentence
He bowed his head ashamedly.


Napanaginipan niya ang kanyang bahay.
Tatoeba Sentence #3046921 Tatoeba user-submitted sentence
He dreamed about his home.


May kinuha siya mula sa kanyang bulsa.
Tatoeba Sentence #3536414 Tatoeba user-submitted sentence
He took something out from his pocket.


Kinain ng mga indiyo ang kanyang puso.
Tatoeba Sentence #3999958 Tatoeba user-submitted sentence
The Indians ate his heart.


Naubos na ang kanyang paglaum/pag-asa.
Tatoeba Sentence #4444148 Tatoeba user-submitted sentence
He has lost all hope.


Nahihiya siya sa kanyang pagayon-gayon.
Tatoeba Sentence #1730854 Tatoeba user-submitted sentence
He is ashamed of being idle.


Binigay ng sundalo ang kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2765471 Tatoeba user-submitted sentence
The soldier gave his name.


Dapat isipin natin ang kanyang kabataan.
Tatoeba Sentence #1850418 Tatoeba user-submitted sentence
We must consider his youth.


Pinakita niya sa akin ang kanyang album.
Tatoeba Sentence #2804858 Tatoeba user-submitted sentence
She showed me her album.


Nakuha niya ang kanyang hiling sa wakas.
Tatoeba Sentence #3080510 Tatoeba user-submitted sentence
He finally got his wish.


Ang kanyang anak na babae ay isang nars.
Tatoeba Sentence #2961150 Tatoeba user-submitted sentence
His daughter is a nurse.


Alam niya ang kanyang sariling kasalanan.
Tatoeba Sentence #2948412 Tatoeba user-submitted sentence
He's aware of his own faults.


Nagdedekorasyon si Maria ng kanyang paso.
Tatoeba Sentence #1665608 Tatoeba user-submitted sentence
Mary is decorating her pottery.


Kahambugan ang minamarka ng kanyang ugali.
Tatoeba Sentence #1801013 Tatoeba user-submitted sentence
Her manner marks her pride.


Ikinubli niya ang kanyang pangit na mukha.
Tatoeba Sentence #2761914 Tatoeba user-submitted sentence
She hid her ugly face.


Ikinubli niya ang kanyang pangit na mukha.
Tatoeba Sentence #2761914 Tatoeba user-submitted sentence
He hid his ugly face.


Mas maputi pa ang kanyang balat sa niyebe.
Tatoeba Sentence #4491526 Tatoeba user-submitted sentence
Her skin is whiter than snow.


Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin.
Tatoeba Sentence #2766910 Tatoeba user-submitted sentence
She saw herself in the mirror.


Paano niya babayaran ang kanyang mga utang?
Tatoeba Sentence #5361042 Tatoeba user-submitted sentence
How will she pay her debts?


Halos sirain ng eskandalo ang kanyang karera.
Tatoeba Sentence #3086305 Tatoeba user-submitted sentence
The scandal nearly wrecked her career.


Kinailangan kong alagaan ang kanyang sanggol.
Tatoeba Sentence #2793649 Tatoeba user-submitted sentence
I had to take care of her baby.


Ginamit niya ang kanyang payong nang sandata.
Tatoeba Sentence #1356195 Tatoeba user-submitted sentence
He used his umbrella as a weapon.


Puno ng masasayang alaala ang kanyang isipan.
Tatoeba Sentence #2915111 Tatoeba user-submitted sentence
His mind was filled with happy thoughts.


Nasagasaan ng isang kotse ang kanyang manika.
Tatoeba Sentence #3311921 Tatoeba user-submitted sentence
Her doll was run over by a car.


Iginagalang ni Paul ang kanyang mga magulang.
Tatoeba Sentence #4309129 Tatoeba user-submitted sentence
Paul respects his parents.


Mukhang alam ng kanyang sekretarya ang lihim.
Tatoeba Sentence #2803240 Tatoeba user-submitted sentence
His secretary seems to know the truth.


Bumalik si Tomas sa kanyang bayang sinilangan.
Tatoeba Sentence #1837462 Tatoeba user-submitted sentence
Tom went back to his hometown.


Mas mahal ni Jack si Ben kaysa kanyang sarili.
Tatoeba Sentence #3240217 Tatoeba user-submitted sentence
Jack loves Ben more than himself.


Dinala niya ang kanyang bisikleta sa tindahan.
Tatoeba Sentence #1643273 Tatoeba user-submitted sentence
He took his bike to the store.


Ang kanyang sakit ay dulot ng masamang panahon.
Tatoeba Sentence #4491527 Tatoeba user-submitted sentence
His illness is caused by bad weather.


Sobrang gusto ko ang tunog ng kanyang pangalan.
Tatoeba Sentence #2753863 Tatoeba user-submitted sentence
I love the sound of his name.


Kinakabahan siya sa resulta ng kanyang eksamen.
Tatoeba Sentence #2852059 Tatoeba user-submitted sentence
He's anxious about his examination result.


Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin.
Tatoeba Sentence #2912017 Tatoeba user-submitted sentence
He did not know what to say.


Nagsinungaling si Tom tungkol sa kanyang grado.
Tatoeba Sentence #4491627 Tatoeba user-submitted sentence
Tom lied about his grade.


Tatoeba SentenceNotice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. See their website for more details. This only applies to Tatoeba sentences and not the other sentences on TagalogLessons.com. All other sentences are © copyright protected by TagalogLessons.com.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

Related English Words:
swaggerswaying
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY TLDC Corpus ToolCORPUS
Become a patron
We love our supporters! :)
© copyright 2020. Do not reproduce content or audio without prior written authorization. We put a lot of hard work and TLC into this website -- please don't copy our content without permission.