Back
Close
 

lalaki

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word lalaki in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word lalaki:


lalaki  Play audio #18148Save to Flash Cards
[noun]  man; male person; guy

Root: lalaki
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Lalaki Example Sentences in Tagalog: (16)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Pagód ang lalaki.
Play audio #27247 Play audio #27248
 
The man is tired.
Matangkád ang lalaki
The man is tall.
Kinúkumpirmá ng lalaki ang pagkákakilanlán ng tumulak sa kaniyá.
Play audio #30053 Play audio #30054
 
The guy is confirming the identity of the person who pushed him.
Inagawan ng lalaki ang babae ng bag.
Play audio #29185 Play audio #29186
 
The man snatched the bag from the woman.
Nagyáyabáng ang lalaki tungkól sa regalong hindî namán niyá ibinigáy.
Play audio #28300 Play audio #28299
 
A man is boasting about a gift he has never given.
Ninakaw ng lalaki ang bisikleta ni Mike.
Play audio #30563 Play audio #30564
 
The man stole Mike's bicycle.
Masipag ang lalaking nagsasaka.
Play audio #31348 Play audio #31349
 
The man who cultivates the land is industrious.
Inagaw ng lalaki ang bag ng babae.
Play audio #27867 Play audio #27866
 
The man snatched the bag of the woman.
Bakit ka tinítitigan nung lalaking iyón?
Play audio #29132 Play audio #29133
 
Why is that guy over there staring at you?
Nag-éehersisyo ang matabáng lalaki
The fat man is exercising.
Nagtetéxt ang lalaki nang mabundól siyá ng bisikleta. 
The guy was texting when he was hit by a bicycle.
Marumí ang kwarto ng lalaki
The man's room is dirty.
Huwág kang iibig sa lalaking may asawa
Don't fall in love with a married man.
Ayaw kong ngitián ang lalaking kapitbahay
I don't want to smile at the male neighbor.
Nagsilang si Rebecca ng kambál na lalaki
Rebecca gave birth to twin boys.
Alternate spelling(s):
lalake
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce lalaki:

LALAKI AUDIO CLIP:
Play audio #18148
Markup Code:
[rec:18148]
Related Filipino Words:
panlalakipagkalalakibatang lalakikalalakihanbinalakíkinalalakinankabataan ng lalakikabataan ng lalaki
Related English Words:
manguymalemale person
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
lalaking
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH