Back
Close
 

magpahayag

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word magpahayag in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word magpahayag:


magpahayág  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to declare; to express; to announce; to assert


Verb conjugations of magpahayag:

Focus:  Actor Focus Icon Actor   Root: hayagConjugation Type: Mag-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
magpahayág  Play audio
Past:
nagpahayág  Play audio
Present:
nagpápahayág  Play audio
Future:
magpápahayág  Play audio
Verb family:  
magpahayág
,  ihayág ,  ipahayág
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Magpahayag Example Sentences in Tagalog: (20)
Click / tap any word to see a literal translation.
Nagpápahayág silá ng pagkadismayá sa nangyari.
Play audio Play audio
 
They're expressing frustration over what happened.
Magpahayág ka ng pagmamahál sa mga anák mo
Express love for your children.
Magpahayág ng pagpápahalagá sa sining
Express appreciation for art.
Kaya mo bang magpahayág ng mahihirap na kaisipán at ideya
Can you convey complex thoughts and ideas?
Maaa kang magpahayág ng iyóng damdamin
You can express your feelings.
Kailangan mong magpahayág ng magandáng bali
You need to deliver a good news.
Nagpahayág siyá ng interés sa akin
He expressed an interest in me.
Nagpahayág ng nilóloób si Rico sa tahimik na paraán
Rico expressed himself in a quiet way.
Nagpahayág silá ng utang na loób at pasasalamat
They expressed gratitude and appreciation.
Nagpahayág si Laila ng poót sa gumawâ sa kaniyá ng masamâ
Laila expressed wrath upon the person who wronged her.
Nagpahayág si Antonio ng nakákatakot na mensahe
Antonio declared a frightening message.
Nagpápahayág ang grupo na imorál ang aborsiyón
The group declares that abortion is immoral.
Nagpápahayág si Levi ng negatibong sáloobín tungkól sa akin
Levi is expressing negative thoughts about me.
Nagpápahayág si Gigi ng kaniyáng pag-áalalá
Gigi expresses her worries.
Nagpápahayág siyá ng kaniyáng katapatan sa asawa
He's declaring his loyalty to his wife.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce magpahayag:

MAGPAHAYAG AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:6777]
Related Filipino Words:
hayágpahayágpamamahayágipahayágihayághayaganmámamahayágmaghayágpagpapahayágpáhayagán
Related English Words:
declaredeclaresdeclareddeclaringexpressexpressesexpressedexpressingannounceannouncesannouncedannouncingassertassertsassertedasserting
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES