Back
Close
 

maiwasan

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word maiwasan.

Definition for the Tagalog word maiwasan:


maiwasan  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to prevent something; to avoid something; to evade something


Verb conjugations of maiwasan:

Focus:  Object Focus Icon Object   Root: iwasConjugation Type: Ma- -An
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
maiwasan  Play audio
Past:
naiwasan  Play audio
Present:
naíiwasan  Play audio
Future:
maíiwasan  Play audio
Verb family:  umiwas ,  iiwas ,  iwasan ,  makaiwas ,  
maiwasan
Usage Note Icon Usage Notes:
"Maiwasan" is an object-focused verb, with "iwas" (avoid) is its root word. Its subject-focused counterpart is "makaiwas".

"Hindi natin maiwasan/maiiwasan ang mga kamalasan sa buhay." = We can't avoid life's misfortunes.

Naiwasan man ni Paul si Peter ngayon, siguradong hindi na siya makakaiwas sa susunod. = Though Paul was able to evade Peter now, for sure he won't be able to avoid him anymore next time.

Hindi ko naiwasang (naiwasan + na) ipagtapat kay Joanne na mahal ko siya. = I was not able to prevent myself from professing to Joanne that I love her. 🤐

Suwerte 'yang si George kasi lagi niyang naiiwasan ang magpakasal. = That George is lucky because he is always able to evade marriage. 😄

Ngayon na naiiwasan ko na ang pag-inom ng alak, may pera na akong pambili ng sigarilyo. = Now that I am already able to avoid drinking alcohol, I already have money for buying cigarettes. 😛

Paano mo maiiwasan na mapa-ibig sa isang kasing yaman ko? = How can you avoid falling in love with someone as rich as me? 😎

Turuan mo nga ako kung paano ko maiiwasang (maiiwasan + na) mahalin ka. = Please teach me how I can prevent myself from loving you. 😍


Example Sentences Available Icon Maiwasan Example Sentences in Tagalog: (6)
Click / tap any word to see a literal translation.
Paano ba maíiwasan ang sipón
How do we prevent colds?
Hindî kitá maiwasan na mahalín
I can't help but love you.
Naiwasan ni James na magbayad ng multá
James was able to avoid paying a fine.
Lálahatín ko na lang para maiwasan ang anó mang problema
I'll just include everyone to prevent any problems.
Naíiwasan mo ba ang pagkain ng ice cream? 
Are you able to stop yourself from eating ice cream?
May mga pangyayari sa buhay na hindî talagá natin maíiwasan
There are events in life that we really can't prevent from happening.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce maiwasan:

MAIWASAN AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:23322]
Related Filipino Words:
iwasiwasanumiwas'di-maiwasanmakaiwasiiwaspag-iwas
Related English Words:
preventavoidevadepreventspreventedpreventingavoidavoidedavoidingevadesevadedevadin
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES