Back
Close
 

manghina

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word manghina.

Definition for the Tagalog word manghina:


manghi  Play audioSave to Flash Cards
[verb]  to weaken; to become weak; to decline (physically)


Verb conjugations of manghina:

Focus:  Actor Focus Icon Actor   Root: hinaConjugation Type: Mang-
Infinitive:
Completed (Past):
Uncompleted (Present):
Contemplated (Future):
Infinitive:
manghi  Play audio
Past:
nanghi  Play audio
Present:
nanghihi  Play audio
Future:
manghihi  Play audio
Verb family:  humi ,  
manghi
Example Sentences Available Icon Manghina Example Sentences in Tagalog: (15)
Click / tap any word to see a literal translation.
Dapat bang manghi ang loób ko
Should I be disheartened?
Nagsimuláng manghi ang aking mga tuhod
My knees start to feel weak.
Nanghi si Amado at tuluyang humintô na ng paglakad
Amado slowed down and eventually stopped.
Nanghi ang pananampalataya ni Samantha. 
Samantha's faith weakened.
Nanghi ang loób ni Meldy. 
Meldy was discouraged.
Labis siyáng nanghi dahil sa panahón
He became very weak because of the weather.
Nanghi si Andrew nang tangkaín niyáng labanán ang kaniyáng problema
Andrew felt weak when he tried to overcome his problem.
Nanghi ba ang loób ni Sarah at sumu
Did Sarah become discouraged and give up?
Nanghi ang depensa ng grupo kagabí
The group's defenses were weakened last night.
Hindî nanghi ang loób ni Katrina. 
Katrinas's resolve has never wavered.
Kailangang antigín mo ang pu ng taong nanghi
You must appeal to the heart of the weakened.
Tulong, nanghihi akó
Help, I'm getting weaker!
Nanghihi ang matandáng lalaki sa bilangguan
The old man is languishing in prison.
Mahirap tanggapín na nanghihi na ang tatay ko
Seeing my dad's strength diminish is very hard.
Patuloy na nanghihi ang isip ni Linda. 
Linda's mind is getting weaker.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce manghina:

MANGHINA AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:24619]
Related Filipino Words:
himahihumikahinaanpanghihipaghimanghinà ang loóbhinaannapakahi
Related English Words:
weakenweakensweakenedweakening
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES