Back
Close
 

marami

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word marami in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word marami:


marami  Play audioSave to Flash Cards
[adjective]  many; many things; multiple; much; a lot; a lot of; lots; lots of; plenty

Root: dami
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Marami Example Sentences in Tagalog: (53)
Click / tap any word to see a literal translation.
Marami siláng pagkain na nátirá.
Play audio Play audio
 
They have so many leftovers.
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio Play audio
 
Have you already been to many countries?
Maraming makikita sa palengke.
Play audio Play audio
 
There is a lot to see at the market.
Marami akóng natútuklasán tungkól sa iyó.
Play audio Play audio
 
I am discovering a lot about you.
Marami pang ibáng simbahan ang kasalukuyang itinatayô
Several other churches are in the process of being built.
Maraming umaangal sa bagong pátakarán
Many are grumbling about the new regulation.
Nadídiskubré ng marami na hindî lahát ng kaibigan nilá ay mabuti
Many people discover that not all of their friends are good.
Marami nang nadiskubré ang mga siyentista tungkól sa uniberso
Scientists have revealed much about the universe
Maraming kaibigan ang mga taong nananatiling masayá
Those who stay happy have many friends.
Maraming tao ang malubháng nasúsugatan dahil sa mga aksidente sa sasakyán
Many people sustain serious injuries as a result of car accidents.
Marami ang matutuwâ kapág isinulong ang programa
Many people will be happy if the program pushes through.
Naíiyák ang marami sa libíng
Many are getting teary-eyed at the burial.
Maaaring magdulot ang pera ng maraming kagalakan
Money can bring many joys.
Maraming dahon ang bumábagsák galing sa mga pu
Many leaves are falling from the trees.
Marami kamíng nahuhuling isdâ sa ilog
We are able to catch a lot of fish in the river.
Alternate spelling(s):
madami, karami, kadami
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce marami:

MARAMI AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:359]
Related Filipino Words:
daminakararamikaramihandumaminápakaramidamihanmaramihanpinakamaramiparamí nang paramímarámi-rami
Related English Words:
manymany thingsmucha lota lot oflotslots ofplenty
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
maraming
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES