Back
Close
 

mas

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mas in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mas:


mas  Play audioSave to Flash Cards
more

Root: mas
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Mas Example Sentences in Tagalog: (26)
Click / tap any word to see a literal translation.
Magta-Tagalog akó para mas malinaw ang sasabihin ko.
Play audio Play audio
 
I'll speak Tagalog to make myself clear.
Habang tumatandâ si Angel, mas madalás na sumasa sa kaniyá ang alaalang itó
The older Angel gets, the more often this memory haunts her.
Bakit malíng magyabáng kung mas mayaman ka kaysa sa ibáng tao
Why is it wrong to brag if you are richer than another person?
Alín sa mga kotse mo ang mas madalás mong sinásakyán
Which one among your cars do you more often use?
Anó ang mas gustó mo
Which do you like best?
Alín ang mas magandá
Which is prettier?
Bihirang magkahalagá ng mas mura sa isandaáng piso ang pagkain sa restawrán na iyán
The food in that restaurant seldom amounts to less than a hundred pesos.
Sino ang mas mabilís tumakbó sa inyóng dalawá
Who runs faster between you two?
Alín ang mas masaráp
Which one is more delicious?
Titigil lang akó kung mapapatunayan mong mas magalíng ka
I will stop only when you can prove you are better.
Dinamihan ko ng luya para mas pasarapín itó
I increased the amount of ginger to make it more delicious.
Alín ang mas mahirap tugtugín? Ang piano o ang violin? 
Which is more difficult to play? The piano or the violin?
Iniisip niyá kung minsan na mas mabuti pang mamatáy kaysa sa mabigô
Sometimes he thinks that dying would be better than failing.
Kailangan kong magsaka ng mas mabuting u ng palay
I need to cultivate improved varieties of rice.
Hinuhulaang mas úunlád pa ang bansâ sa súsunód na taón
It is predicted that the country's economy will further improve next year.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mas:

MAS AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:4905]
Related English Words:
more
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES