Back
Close
 

nanay

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word nanay in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word nanay:


nanay  Play audioSave to Flash Cards
[noun]  mom; mother

Root: nanay
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Nanay Example Sentences in Tagalog: (19)
Click / tap any word to see a literal translation.
Pinayagan ka ba ng nanay mo?
Play audio Play audio
 
Did you mom give you her permission?
Nainís akó nang igiít ng nanay ko na magtrabaho akó.
Play audio Play audio
 
I was annoyed when my mother insisted that I get a job.
Makákaharáp ni Nanay ang magiging manugang na babae.
Play audio Play audio
 
Mom will meet her future daughter-in-law.
Baka magtaká ang nanay mo
Your mom might wonder why.
Sinimulán ng nanay kong maglu kaninang alas-nuwebe ng umaga
My mom began cooking at 9 o'clock this morning.
Binilhán ni John ng bulaklák ang nanay niyá
John bought flowers/a flower for his Mom.
Ginaya ni Cathy ang paglu ng nanay niyá ng adobo
Cathy followed her mom's way of cooking adobo.
Humingî ka ng pera sa nanay mo
Ask for some money from your mom.
Ang nanay ko ang namumu sa pamilya namin
My mother leads our family.
Hindî ka ba hahanapin ng nanay mo
Won't your mom look for you?
Ipinalu ko sa nanay ko ang adobo
I asked my Mom to cook the adobo.
Hingín mo ang pera sa nanay mo
Ask the money from your mother.
Áraw-araw iniháhatíd ang ba ng nanay niyá sa páaralán
The child is brought by her mom to school everyday.
Siguro magtátaká ang nanay mo kung bakit maaga kang umuwî
Maybe your mom would wonder why you came home early.
Mahigít tatlóng taón na niligawan ng tatay ko ang nanay ko
My dad courted my mom for more than three years.
Alternate spelling(s):
nay, inay
Alternate spellings may include: abbreviations, informal spellings, slang, and/or commonly misspelled variations.


Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce nanay:

NANAY AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:12674]
Related Filipino Words:
magnanay
Related English Words:
mommother
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES