Back
Close
 

madalas

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word madalas in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word madalas:


madalás  Play audio #6501Save to Flash Cards
[adjective]  frequent
[adverb]  often; frequently; usually

Root: dalas
Usage Note Icon Usage Notes:
"Bakit hindi ka na madalas tumawag sa akin?" = How come you no longer call me often?

"Kapag/Pag nanonood ng sine si Mary, si Paul ang madalas niyang kasama" = When Mary goes to the movies, Paul is her frequent companion.

"Madalas manood ng sine sina Mary at Paul. = Mary and Paul often go to the movies.

"Ang madalas na dahilan ng away ng mga mag-asawa ay tungkol sa pera" = The frequent cause of conflict between couples is about money

"Ang mag-asawang Tom at Ann ay madalas kumain sa labas" = The couple, Tom and Ann, often dine out.

String frequency indicator:

This string is used more frequently in casual content than formal content.?

Example Sentences Available Icon Madalas Example Sentences in Tagalog: (33)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Mabábatíd mo ang pag-uuga niyá kung madalás kayóng nagkákasama.
Play audio #29561 Play audio #29563
 
You will learn about his attitude when you're always together.
Hindî madalás nagáganáp ang isáng total eclipse.
Play audio #33428 Play audio #33429
 
A total eclipse doesn't occur often.
Madalás na ináaprubahán ng komité ang mga pambatang palabás.
Play audio #29999 Play audio #30000
 
The committee often approves children's programs.
Madalás makaranas ng bagyó ang mga Pilipino.
Play audio #30234 Play audio #30235
 
Filipinos frequently experience typhoons.
Madalás ka bang nagkákasakít?
Play audio #29005 Play audio #29006
 
Do you get sick often?
Anó ang bagay na madalás na ninanakaw nilá
What's the thing that they steal most often?
Madalás sumasamâ ang pakiramdám ng lolo ni Laura. 
Laura's grandfather often feels under the weather.
Habang tumatandâ si Angel, mas madalás na sumasa sa kaniyá ang alaalang itó
The older Angel gets, the more often this memory haunts her.
Madalás humíhirám si Ray ng pera sa akin
Ray often borrows money from me.
Madalás ka bang makaramdám ng gutom
Do you often feel hungry?
Madalás tumata ang tatay ni Jim sa bingo. 
Jim's father often wins at bingo.
Scrabble ang madalás naming pinaglálaruán nung araw
Scrabble was what we used to play back in the day.
Pumúpuntá siyá dito nang madalás
He comes here frequently.
Madalás na umuutang si Jim sa akin
Jim often borrows money from me.
Alín sa mga kotse mo ang mas madalás mong sinásakyán
Which one among your cars do you more often use?

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce madalas:

MADALAS AUDIO CLIP:
Play audio #6501
Markup Code:
[rec:6501]
Related Filipino Words:
daláskadalasandalasándumaláskadaláspinakamadalás
Related English Words:
frequentfrequentlyoften
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH