Back
Close
 

mga

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mga.

Definition for the Tagalog word mga:


mga  Play audioSave to Flash Cards
used to make plurals, no direct English translation; grammatical marker indicating plurality; about; approximately

Root: mga
Example Sentences Available Icon Mga Example Sentences in Tagalog: (81)
Malalakí ang mga aso
The dogs are big.
Sinísimulán ko nang mamilí ng mga regalo para sa Paskó
I am already starting to shop for Christmas gifts.
Baka may magustuhán ka sa mga itó
You might like something from among these.
Nabuksán mo na ba ang mga regalo mo
Have you opened your presents?
Tumingín ang mga tao sa langit
The people looked at the sky.
Gustó niláng malaman kung alín sa mga gamit ko ang handâ kong ipamigáy
They want to know which of my stuff I would be willing to part with.
Saán ka bumíbilí ng mga sapatos mo
Where do you buy your shoes?
Ilán sa mga sagót mo sa exam ang tuma
How many of your answers in the exam were correct?
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng
Have you already been to many countries?
Mamimi akó ng mga kandidatong iboboto ko
I will be choosing the candidates I will vote for.
Pinag-aralan namin ang mga patinig kanina
We studied the vowels (earlier) today.
Huwág mong barilín ang mga ibon
Don't shoot the birds.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mga:

MGA AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:4736]
Related Filipino Words:
mangá
Related English Words:
pluralapproximatelyabout
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mgang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES