Back
Close
 

mga

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mga in the Tagalog Dictionary.

Definition for the Tagalog word mga:


mga  Play audio #4736Save to Flash Cards
used to make plurals, no direct English translation; grammatical marker indicating plurality; about; approximately

Root: mga
String frequency indicator:

Example Sentences Available Icon Mga Example Sentences in Tagalog: (128)
Example sentences created by professional Filipino teachers and writers.
Click/Tap an underline word to see its literal definitionClick or tap any underlined word to see a literal translation.
Malalakí ang mga aso
The dogs are big.
Saán ka bumíbilí ng mga sapatos mo?
Play audio #29332 Play audio #29333
 
Where do you buy your shoes?
Marami ka na bang mga bansáng naráratíng?
Play audio #28809 Play audio #28810
 
Have you already been to many countries?
Mamimi akó ng mga kandidatong iboboto ko.
Play audio #29806 Play audio #29807
 
I will be choosing the candidates I will vote for.
Huwág mong barilín ang mga ibon.
Play audio #30629 Play audio #30630
 
Don't shoot the birds.
Hindî na nagkakasya sa akin ang mga pantalón ko.
Play audio #30721 Play audio #30722
 
My pants don't fit me anymore!
Mga anóng oras ka makákabalík?
Play audio #28914 Play audio #28915
 
At around what time will you be back?
Hindî alám ng mga polítikó na maitatalâ sa kasaysayan ang ginawâ nilá.
Play audio #27453 Play audio #27454
 
The politicians have no idea that their actions will be written in history.
Pumi ka sa mga itó.
Play audio #27799 Play audio #27800
 
Choose among these.
Hiningî ng ba ang mga baryá sa bulsá ko.
Play audio #29446 Play audio #29447
 
The child asked for the coins in my pocket.
Magdalá lang mga bagay na magkakasya sa maleta mo.
Play audio #30724
 
Only carry items than can fit in your luggage.
Nagseselos akó kapág nakíkipag-usap ang ibáng tao sa mga kaibigan ko!
Play audio #29628 Play audio #29629
 
I get jealous when others talk with my friends!
Gustó ni Beth na magbenta ng mga alahas.
Play audio #30124 Play audio #30125
 
Beth would like to sell jewelry.
Ayaw niyáng katawanín sa korte ang mga kriminál
She doesn't want to represent criminals in court.
Anó ang kinákatawán ng mga langgám sa mga pintá ni Dali? 
What do ants symbolize in Dali's paintings?

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mga:

MGA AUDIO CLIP:
Play audio #4736
Markup Code:
[rec:4736]
Related Filipino Words:
mangá
Related English Words:
pluralapproximatelyabout
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mgang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Text Search ToolTXTSEARCH