Back
Close
 

mga

Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word mga.

Definition for the Tagalog word mga:


mga  Play audioSave to Flash Cards
used to make plurals, no direct English translation; grammatical marker indicating plurality; about; approximately

Root: mga

Example Sentences Available Icon Mga Example Sentences in Tagalog: (128)
Click / tap any word to see a literal translation.
Malalakí ang mga aso
The dogs are big.
Ayaw niyáng katawanín sa korte ang mga kriminál
She doesn't want to represent criminals in court.
Anó ang kinákatawán ng mga langgám sa mga pintá ni Dali? 
What do ants symbolize in Dali's paintings?
Sinísimulán ko nang mamilí ng mga regalo para sa Paskó
I am already starting to shop for Christmas gifts.
Kasalukuyang idinadaos ang pulong ng mga opisyál
The meeting of the officials are currently being held.
Bakâ may magustuhán ka sa mga itó
You might like something from among these.
Nabuksán mo na ba ang mga regalo mo
Have you opened your presents?
Gampanán mo ang mga tungkulin mo
Fulfill your duties.
Tumingín ang mga tao sa langit
The people looked at the sky.
Gustó niláng malaman kung alín sa mga gamit ko ang handâ kong ipamigáy
They want to know which of my stuff I would be willing to part with.
Puwede kang magsilbí bilang tagapayo ng mga estudyante
You are qualified to be the students' adviser.
Saán ka bumíbilí ng mga sapatos mo
Where do you buy your shoes?
Ilán sa mga sagót mo sa exam ang tuma
How many of your answers in the exam were correct?
Paano nagkasya ang mga hayop sa daóng ni Noah? 
How did all the animals fit into Noah's ark?
Pinagbabaríl ni Raymond ang kaniyáng mga kaaway
Raymond shot his enemies.

Join us! We are a free online community for Filipino / Tagalog language learners

How to pronounce mga:

MGA AUDIO CLIP:
Play audio
Markup Code:
[rec:4736]
Related Filipino Words:
mangá
Related English Words:
pluralapproximatelyabout
Grammatical Ligature:
This word plus a grammatical ligature would be:
mgang
Feedback / Suggestions:
Did you find an error or do you know of an improvement for this entry? Please let us know, your feedback is very helpful!
Submit Suggestion »

Search DictionaryDCTNRY Search Example FinderEXAMPLES